محبوبه السادات تقوی

مدیر توسعه بین المللی، مدیر فناوری اطلاعات
لیسانس ادبیات‌ انگلیسی، فوق لیسانس MBA