سمپل

نمونه بار یا سمپل در گذشته ترخیص کالا از گمرک به صورت دستی انجام می شد، اما به کمک فناوری…