سوالات متداول حمل و نقل

انسان موجودی است اجتماعی که تداوم حیات وی در قالب تشکیل اجتماعات انسانی میسر بوده و برای تامین نیازهای متنوع خود، اقدام به مبادله با دیگران کرده است و در طول تاریخ آن را رشد و توسعه داده است.امروزه کار مبادله و امور مربوط به داد و ستد کالاها و خدمات، همزمان با افزایش جمعیت، پیشرفت های علمی و متنوع تر شدن نیازهای جامعه، بسیار وسیعتر و پیچیده تر از گذشته شده است و دامنه وسیعی از فعالیت های انسانی را در بر گرفته است.

 
کیفیت
نظم در ارسال
صداقت در قیمت
سوالات متداول

آمار فعالیت های ما

0
+
بسته های تحویل داده شده
0
مشتریان وفادار
0
مشتریان ما
0
کالا های تجاری