شرکت حمل بین المللی بار هوایی EDL اکسپرس
دکتر رویا رضایی

دکتر رویا رضایی

دکتر رویا رضایی موسس شرکت حمل و نقل بین المللی EDL اکسپرس

کارگزار رسمی گمرک و کارآفرین نمونه سازمان ملل

عضو کانون زنان بازرگان ایران