مراحل صادرات و واردات

ترخیص کالا از گمرک یکی از مهم ترین مراحل صادرات و واردات کالا است.در این مقاله با مراحل ترخیص کالا ، هزینه ترخیص کالا، اسناد و مدارک لازم برای ترخیص کالا و مدت زمان ترخیص کالا آشنا می شوید.